Συμμετοχή οργανωμένων ομάδων σε εξορμήσεις του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του 2013, αποφάσισε να δέχεται οργανωμένες ομάδες  ατόμων, όπως φοιτητών, εργασιακών φορέων κλπ., χωρίς να απαιτείται να γίνουν μέλη του Συλλόγου, εφόσον : α) υπάρξει προσυνεννόηση του Φορέα προέλευσής τους με το Δ.Σ. και β)  συνοδεύονται απαραίτητα από έναν υπεύθυνο του φορέα προέλευσης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της ομάδας και θα συνεργάζεται με τους συντονιστές του Συλλόγου μας.