Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων  Άνοιξη  2017

 

(Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου μιας Σχοινιάς σε Οργανωμένα

Πεδία Αναρρίχησης Βράχου)

Η σχολή αναρρίχησης αρχαρίων του ΕΠΟΣ Φυλής ακολουθεί  τον εκπαιδευτικό κανονισμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.). Η Ε.Ο.Ο.Α. παρακολουθεί, εγκρίνει και επιβεβαιώνει το παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρει ο Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής μέσω των σχολών που διοργανώνει. Ο εκπαιδευτικός κανονισμός  περιγράφει με σαφήνεια το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων. Επικεφαλής της  σχολής είναι ο εκπαιδευτής ορειβασίας, αναρρίχησης και οδηγός βουνού Ε.Ο.Ο.Α.  κ. Βουτυρόπουλος Γεώργιος

Στόχος της Σχολής είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν αυτόνομα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια αναρριχήσεις βράχου σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία μικρού ύψους (20-30 μέτρων).

Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης: Θεωρία 1. Προπόνηση-προετοιμασία για ενασχόληση με την αναρρίχηση). 2. Εξοπλισμός Αναρρίχησης βράχου (Σχοινιά, ζώνες, συσκευές, σετ). 3. Αναρριχητικοί οδηγοί (Περιγραφή, ανάλυση). 4. Διατροφή (Στο πεδίο, πριν κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης και μετά). 5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Μελέτη διαδρομών από τον αναρριχητικό οδηγό, επιλογή υλικών). 6. Αναγνώριση ρελέ και επισφαλών ρελέ – εξοπλισμός. 7. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων σε διαδρομές μιας σχοινιάς (Εγκατάλειψη, τραυματισμός). 8. Πρώτες βοήθειες (Βασικές αρχές). 9. Μεταφορά τραυματία (Βασικές αρχές). 10. Ιστορία Αθλητικής Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια). 11. Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου της Ελλάδας (Βαράσοβα, Μετέωρα κλπ., γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία της φύσης). 12. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική 1. Βασική στάση σώματος στην Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου. 2. Τεχνικές Αναρρίχησης. 3. Εξοπλισμός. 4. Κόμποι (Δέσιμο στο μποντριέ, Δέσιμο σχοινιών, Ολόκληρη Ψαλιδιά). 5. Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (Επικεφαλής, δεύτερος, top-rope) με αυτομπλοκαριζόμενες συσκευές και μη. 6. Αναρρίχηση top-rope, δεύτερος, επικεφαλής, χωρίς σχοινί-τραβέρσες-boulder. 7. Πτώσεις (Επίδειξη, εκμάθηση σε αρνητικό βράχο ή πίστα αναρρίχησης). 8. Χειρισμοί σχοινιών (Περίπτωση μονού σχοινιού). 9. Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς (Κώδικας επικοινωνίας). 10. Ραπέλ σε διαδρομές μίας σχοινιάς έως και 60 m. 11. Αναρριχητικές τεχνικές (Χρήση χεριών, ποδιών, σώματος, boulder). 12. Βελτίωση τεχνικής (Τεχνικές twist-lock, ξεκούρασης, σκέψη και αυτοσυγκέντρωση πάνω στη διαδρομή). 13. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού). 14. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Περιπτώσεις μιας σχοινιάς μόνο). 15. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Ψυχολογική και Σωματική προετοιμασία). 15 16. Η επιλογή του σχοινοσυντρόφου (κριτήρια και προβληματισμοί). 17. Πρώτες Βοήθειες, βασικές αρχές.

Διάρκεια: Δέκα  ημέρες, σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία,  σε κλειστή πίστα αναρρίχησης και σε αίθουσα.

Λοιπές Πληροφορίες. Η σχολή  στελεχώνεται από ικανό αριθμό ομοσπονδιακών εκπαιδευτών και βοηθών εκπαιδευτών ορειβασίας σε αναλογία με μαθητές 1:5. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 ημέρες εκπαίδευσης σε γνωστά αναρριχητικά πεδία της Αττικής, Πελοποννήσου και Στερεάς.  Η εκπαίδευση γίνεται με διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις στα διάφορα αντικείμενα, περιλαμβάνει όμως και …πολύ αναρρίχηση στα βράχια, όπου οι συμμετέχοντες αντλούν τις πιο πολύτιμες εμπειρίες.  Στο τέλος της σχολής προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης.  Για τις μετακινήσεις χρησιμοποιούνται  ιδία μέσα. Το πρόγραμμα των εξορμήσεων δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παρέχεται από το σύλλογο υλικοτεχνικός εξοπλισμός (κράνη, ζώνες, σχοινιά, κ.λ.π.) καθώς και  ασφάλεια ζωής των εκπαιδευομένων για όλη τη διάρκεια της Σχολής. Ο εκπαιδευόμενος το μόνο που θα χρειαστεί να αγοράσει για τον εαυτό του είναι παπούτσια αναρρίχησης.  Η σχολή  παρέχει πτυχίο επιτυχούς παρακολούθησης από την Ε.Ο.Ο.Α. και θα πραγματοποιηθεί με 5 εκπαιδευόμενους  ως ελάχιστο αριθμό ατόμων.

Κόστος συμμετοχής: Το κόστος εκπαίδευσης είναι 290€. Προκαταβάλλεται το ποσό των 150€ μέχρι τη συνάντηση γνωριμίας με τον εκπαιδευτή και πριν το δεύτερο μάθημα εξοφλείται το υπόλοιπο. Τα χρήματα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου (EUROBAΝK ΑΡ. ΛΟΓ. : 0026.0449.14.0200232769 ΙΒΑΝ : GR2402604490000140200232769. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το όνομά του εκπαιδευόμενου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται ο απαραίτητος προσωπικός εξοπλισμός (αναρριχητικά παπούτσια) οι μετακινήσεις και  διανυκτερεύσεις. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να είναι μέλη του Συλλόγου (εγγραφή – ετήσια συνδρομή: 15€).

Αναλυτικό Πρόγραμμα

10/5/2017          Συνάντηση γνωριμίας στα γραφεία του Συλλόγου, δανεισμός εξοπλισμού (19:00).

13-14/5/2017     Πάρνηθα, αναρριχητικά πεδία Φυλής. Πρώτη επαφή,  βασική τεχνική αναρριχητικής

                        κίνησης, ασκήσεις, χρήση αναρριχητικής ορολογίας  παρουσίαση και χρήση  βασικού

                        αναρριχητικού εξοπλισμού, κόμποι, top rope αναρρίχηση, επικοινωνία

                        σχοινοσυντροφιάς, περιβάλλον (ατομική ευθύνη και συμπεριφορά).

17/5/2017          Προπόνηση σε τεχνητή πίστα, εξάσκηση-βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής,

                        προθέρμανση, αποφυγή τραυματισμών (18:00).

20-21/5/2017     Πάρνηθα, Πέτρα Λιάγκου. Εξάσκηση στις αναρριχητικές τεχνικές. Χρήση εξοπλισμού, 

                        επικεφαλής αναρρίχηση και ασφάλιση    σχοιν/φιάς, rappel, εισαγωγή στη τεχνητή

         αναρρίχηση. Χρήση αναρριχητικών οδηγών.

24/5/2017          Προπόνηση σε τεχνητή πίστα, εξάσκηση-βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής,

                        προθέρμανση, αποφυγή τραυματισμών (18:00).

26-     28/5/2017         Λεωνίδιο.  αναρριχήσεις σε πεδία της περιοχής, διανυκτέρευση σε camping ή δωμάτια της περιοχής. Επικεφαλής αναρρίχηση και          

                                 βελτίωση αυτονομίας, πτώσεις, βασικές αρχές διάσωσης σχοιν/φου και πρώτων βοηθειών.

31/5/2017          Προπόνηση σε φυσικό πεδίο, εξάσκηση-βελτίωση αναρριχητικής τεχνικής (18:00).

2-4/6/2017         Βαράσοβα, αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές της περιοχής, διανυκτέρευση σε αντίσκηνα ή

                        δωμάτια. Επικεφαλής αναρρίχηση. Αναρρίχηση σε μεγάλη ορθοπλαγιά, συνεχόμενα

                        ραπέλ.

7/6/2017           Φυλή γραφεία συλλόγου. Τεστ αξιολόγησης, λήξη σχολής.                                 

                      

Κίνητρα συμμετοχής στους αποφοίτους Σχολών του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής

Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι οι απόφοιτοι Σχολών Χειμερινού Βουνού και Αναρρίχησης του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής θα έχουν δικαίωμα έκπτωσης 10% στο κόστος κάθε διοργάνωσης του Συλλόγου μας (εκτός των μονοήμερων αναβάσεων και εξωτερικού) για τρία χρόνια. Σκοπός μας, η παροχή κινήτρων σε επίδοξους νέους ορειβάτες προκειμένου να προσεγγίσουν το βουνό με ασφάλεια και κέφι μέσα από τη συντροφιά του Συλλόγου.

Περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών : Βουτυρόπουλος Γιώργος τηλ.: 6947838798 (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και Δημήτρης Αθυμαρίτης, τηλ.: 6947329100