Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου (Άνοιξη 2017)

(Αναρρίχηση Βράχου πολλαπλών σχοινιών σε Οργανωμένα Πεδία)

Προϋποθέσεις και στόχος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι απόφοιτοι σχολής αναρρίχησης βράχου αρχαρίων της Ε.Ο.Ο.Α. και είναι μέλη κάποιου συλλόγου της ομοσπονδίας. 

Επιπλέον απαιτείται κατάσταση αναρριχητικών διαδρομών η οποία να περιλαμβάνει:

Τουλάχιστον 20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου κατά ελάχιστο V+ UIAA και η επιτυχής εξέταση στην αναρρίχηση βράχου σε αθλητική διαδρομή μίας σχοινιάς επικεφαλής δυσκολίας τουλάχιστον V+ UIAA, με χρήση μόνιμων ασφαλειών.

Βασικός στόχος της Σχολής είναι η περαιτέρω τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν μετά την αποφοίτησή τους να πραγματοποιούν αυτόνομα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών (διαδρομές περιπέτειας) σε ορθοπλαγίες χαμηλού υψομέτρου, με χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών.

Η διάρκεια της σχολής είναι δέκα (10) ημέρες με θεωρητικά μαθήματα και ολοήμερες  εκπαιδεύσεις (πρακτική) σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία βράχου πολλαπλών σχοινιών και γραπτές τελικές εξετάσεις.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν προσωπικό εξοπλισμό αναρρίχησης (σχοινιά, κράνη, μπωντριέ, παπούτσια κλπ.). Εξειδικευμένος εξοπλισμός παρέχεται από το σύλλογο.

Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και δύναται να τροποποιηθεί από τον υπεύθυνο της σχολής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Αλέκος Ασημακόπουλος & Άκης Καραπετάκος

Ημερολογιακό πρόγραμμα σχολής (Απρίλιος - Ιούνιος 2017).

25/04 : Συνάντηση γνωριμίας 7μμ στα γραφεία του συλλόγου.

Συζήτηση, επεξηγήσεις για την σχολή και εγγραφές.

29-30/04 και 01/05 : Βαρυμπόμπη πέτρα Λιάγκος – Πάνω κάτω φλαμπούρι                       (Πάρνηθα), εξετάσεις, επανάληψη και πρακτική.             

10/05 : Προπόνηση (προαιρετικά).

Σάββατο-Κυριακή 13-14/05 : Καντήλι Μεγάρων (Πατέρας), πρακτική.

Τετάρτη 24/05  :  Προπόνηση (προαιρετικά).

03-04-05/06 : Μετέωρα (Χωριό Καστράκι), πρακτική.

14/06 :  Θεωρεία στην κλειστή πίστα του συλλόγου (υποχρεωτικά).

17-18/06 : Καμάρι – Ξεροβούνι (Εύβοια), πρακτική και τελικές εξετάσεις.

Απονομή διπλωμάτων των Ιούλιο.

Περιεχόμενα εκπαίδευσης.

Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και ειδικότερα για την σχολή αναρρίχησης μέσου επιπέδου τα παρακάτω.

Θεωρία:

1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά).

2. Διατροφή (Για διαδρομή πολλών σχοινιών).

3. Εξοπλισμός (για διαδρομές πολλών σχοινιών κ βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς).

4. Αναρριχητικοί οδηγοί (Επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη).

5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα).

6. Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους.

7. Ποιότητες βράχου (Ασβεστόλιθος, Γρανίτης, Κροκαλοπαγές).

8. Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών.

9. Αρχές μετεωρολογίας (Μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών).

10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά.

11. Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).

12. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Βασικές αρχές και τεχνικές).

13. Ιστορία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).

14. Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία).

15. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική:

1. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Ασβεστόλιθο (π.χ. Βαράσοβα), γρανίτη (π.χ. Τήνος),  κροκαλοπαγές (π.χ. Μετέωρα). 

2. Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ασφάλισης).

3. Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (προεκτάσεις και χρήση διπλού σχοινιού).

4. Ασφάλιση του δεύτερου (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ραπέλ).

5. Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών.

6. Ρελέ στο Βράχο σε μόνιμες και προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες.

7. Ραπέλ (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης).

8. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών).

9. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών.

10.Επιστροφή από διαδρομή πολλών σχοινιών-σενάρια εμπλοκής.

11. Κίνδυνοι σε ορθοπλαγιά και αντιμετώπισή τους.

12. Διάσωση σε ορθοπλαγιά (Αυτοδιάσωση) σε διάφορα σενάρια.

13. Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).

14. Μεταφορά τραυματία (Τεχνικές στην ορθοπλαγιά χωρίς και με φορείο).

15. Χάραξη διαδρομής σε φωτογραφία, σύνταξη σκίτσου και πληροφοριών.

Δηλώσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά – Πληροφορίες:  

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι και 24/4/2017 (προκειμένου ο Σύλλογος να ασφαλίσει έναντι ατυχήματος τους συμμετέχοντες) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι: Αίτηση εγγραφής στη Σχολή, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (εξαμήνου), δύο φωτογραφίες ταυτότητας, Βεβαίωση αποφοίτησης Σχολής αναρρίχησης αρχαρίων (εκπαιδευτικό σύστημα Ε.Ο.Ο.Α.), αίτηση εγγραφής μέλους στο Σύλλογο και 15 ευρώ για την εγγραφή - ετήσια συνδρομή (εφόσον δεν ο εκπαιδευόμενος δεν είναι μέλος άλλου σωματείου της Ε.Ο.Ο.Α.) και το ποσό που απαιτείται για τα έξοδα εκπαίδευσης.

Συγκέντρωση δικαιολογητικών: Δημήτρης Αθυμαρίτης τηλ.: 6947329100

Πληροφορίες: Άκης Καραπετάκος 6942051424