Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Φθινόπωρο 2017

 (Αναρρίχηση Βράχου πολλαπλών σχοινιών σε Οργανωμένα Πεδία)

Προϋποθέσεις και στόχος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι απόφοιτοι σχολής αναρρίχησης βράχου αρχαρίων της Ε.Ο.Ο.Α. και είναι μέλη κάποιου συλλόγου της ομοσπονδίας. 

Επιπλέον απαιτείται κατάσταση αναρριχητικών διαδρομών η οποία να περιλαμβάνει:

Τουλάχιστον 20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου κατά ελάχιστο V+ UIAA και η επιτυχής εξέταση στην αναρρίχηση βράχου σε αθλητική διαδρομή μίας σχοινιάς επικεφαλής δυσκολίας τουλάχιστον V+ UIAA, με χρήση μόνιμων ασφαλειών.

Βασικός στόχος της Σχολής είναι η περαιτέρω τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν μετά την αποφοίτησή τους να πραγματοποιούν αυτόνομα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών (διαδρομές περιπέτειας) σε ορθοπλαγίες χαμηλού υψομέτρου, με χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών.

Η διάρκεια της σχολής είναι δέκα (10) ημέρες με θεωρητικά μαθήματα και ολοήμερες  εκπαιδεύσεις (πρακτική) σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία βράχου πολλαπλών σχοινιών και γραπτές τελικές εξετάσεις.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν προσωπικό εξοπλισμό αναρρίχησης (σχοινιά, κράνη, μπωντριέ, παπούτσια κλπ.). Εξειδικευμένος εξοπλισμός παρέχεται από το σύλλογο.

Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και δύναται να τροποποιηθεί από τον υπεύθυνο της σχολής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Αλέκος Ασημακόπουλος & Άκης Καραπετάκος

Ημερολογιακό πρόγραμμα σχολής.

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 7μμ συνάντηση γνωριμίας των μαθητών με των εκπαιδευτή στα γραφεία του συλλόγου. Επεξηγήσεις για την σχολή, απαντήσεις σε ερωτήσεις και εγγραφές.

30/09 και 01/10   Πάρνηθα πάνω και κάτω Φλαμπούρι.

21-22/10                           Καντήλι Μεγάρων στο όρος Πατέρας.

 

28-29/10             Βαράσοβα Αιτωλοακαρνανίας.

04-05/11             Μετέωρα Θεσσαλία.

09/11                  Θεωρία στα γραφεία του συλλόγου.

12/11                  Πάρνηθα Άρμα τελικές εξετάσεις, γραπτές και 

                           πρακτική.


Απονομή διπλωμάτων τον Νοέμβριο.

 

Περιεχόμενα εκπαίδευσης.

 

Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και ειδικότερα για την σχολή αναρρίχησης μέσου επιπέδου τα παρακάτω.

Θεωρία:

 1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά).
 2. Διατροφή (Για διαδρομή πολλών σχοινιών).
 3. Εξοπλισμός (για διαδρομές πολλών σχοινιών κ βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς).
 4. Αναρριχητικοί οδηγοί (Επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη).
 5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα).
 6. Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους.
 7. Ποιότητες βράχου (Ασβεστόλιθος, Γρανίτης, Κροκαλοπαγές).
 8. Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών.
 9. Αρχές μετεωρολογίας (Μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών).
 10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά.
 11. Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).
 12. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Βασικές αρχές και τεχνικές).
 13. Ιστορία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).
 14. Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία).
 15. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική:

 1. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Ασβεστόλιθο (π.χ. Βαράσοβα), γρανίτη (π.χ. Τήνος),  κροκαλοπαγές (π.χ. Μετέωρα). 
 2. Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ασφάλισης).
 3. Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (προεκτάσεις και χρήση διπλού σχοινιού).
 4. Ασφάλιση του δεύτερου (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ραπέλ).
 5. Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών.
 6. Ρελέ στο Βράχο σε μόνιμες και προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες.
 7. Ραπέλ (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης).
 8. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών).
 9. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών.

10.Επιστροφή από διαδρομή πολλών σχοινιών-σενάρια εμπλοκής.

 1. Κίνδυνοι σε ορθοπλαγιά και αντιμετώπισή τους.
 2. Διάσωση σε ορθοπλαγιά (Αυτοδιάσωση) σε διάφορα σενάρια.
 3. Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).
 4. Μεταφορά τραυματία (Τεχνικές στην ορθοπλαγιά χωρίς και με φορείο).
 5. Χάραξη διαδρομής σε φωτογραφία, σύνταξη σκίτσου και πληροφοριών.

Δηλώσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά – Πληροφορίες: 

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι και 24/9/2017 (προκειμένου ο Σύλλογος να ασφαλίσει έναντι ατυχήματος τους συμμετέχοντες) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι: Αίτηση εγγραφής στη Σχολή, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (εξαμήνου), δύο φωτογραφίες ταυτότητας, Βεβαίωση αποφοίτησης Σχολής αναρρίχησης αρχαρίων (εκπαιδευτικό σύστημα Ε.Ο.Ο.Α.), αίτηση εγγραφής μέλους στο Σύλλογο και 15 ευρώ για την εγγραφή - ετήσια συνδρομή (εφόσον δεν ο εκπαιδευόμενος δεν είναι μέλος άλλου σωματείου της Ε.Ο.Ο.Α.) και το ποσό που απαιτείται για τα έξοδα εκπαίδευσης τα οποία ανέρχονται στα 300 ευρώ.

Συγκέντρωση δικαιολογητικών: Διονύσης Βασιλόπουλος  τηλ.: 6974358305

Πληροφορίες: Άκης Καραπετάκος 6942051424

Κίνητρα συμμετοχής στους αποφοίτους Σχολών του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής

Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι οι απόφοιτοι Σχολών Χειμερινού Βουνού και Αναρρίχησης του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής θα έχουν δικαίωμα έκπτωσης 10% στο κόστος κάθε διοργάνωσης του Συλλόγου μας (εκτός των μονοήμερων αναβάσεων και εξωτερικού) για τρία χρόνια. Σκοπός μας, η παροχή κινήτρων σε επίδοξους νέους ορειβάτες προκειμένου να προσεγγίσουν το βουνό με ασφάλεια και κέφι μέσα από τη συντροφιά του Συλλόγου.