Contact

Ελληνικός Πολιτιστικός Ορειβατικός Σύλλογος Φυλής (Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής)
Αλιάνθου 5 ΦΥΛΗ 13351
Τηλ.210-2411148
φαξ: 210-2412099
Κιν.6981005737, 6973693552

Follow

Κυριακή, Ιούνιος 16, 2019

ΣΧΟΛΕΣ   ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ  &  ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  ΤΟΥ  Ε.Π.Ο.Σ.  ΦΥΛΗΣ

Σχολή  Αναρρίχησης  Βράχου

ΜΕΣΟΥ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Καλοκαίρι  2019  από  11/06/2019  εως  14/07/2019

      Στοχος : Βασικός  στόχος  είναι  , η  απόκτηση  εμπειριών  και  περεταίρω  τεχνικής  κατάρτισης  ώστε  οι  απόφοιτοι  να  μπορούν  να  πραγματοποιούν  αυτόνομα  και  με  τη  μεγίστη  δυνατή  ασφάλεια  αναρριχήσεις  πολλαπλών  σχοινιών  (διαδρομές  περιπέτειας) σε  ορθοπλαγιές  χαμηλού  υψόμετρου, με  χρήση  μονίμων  και  προσωρινών ασφαλειών. Η  σχολή  διαρκεί  δέκα (10)  ημέρες  με  θεωρητικά  μαθήματα  και  ολοήμερες  εκπαιδεύσεις (πρακτική)  σε  οργανωμένα  αναρριχητικά  πεδία  βράχου  πολλαπλών  χιονιών  με  γραπτές  τελικές  εξετάσεις. Το  πρόγραμμα  δύναται  να  τροποποιηθεί  από  τον  υπεύθυνο  της  σχόλης, λόγο  καιρικών  συνθηκών  εάν  αυτό  κριθεί  αναγκαίο  για  την  ασφάλεια  των  συμμετεχόντων.

      Προϋποθέσεις : Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  απόφοιτοι  σχολής  βράχου  αρχαρίων  της  ΕΟΟΑ  και  είναι  μέλη  κάποιου  συλλόγου  της  ομοσπονδίας. Επιπλέον  απαιτείται  κατάσταση  αναρριχητικών  διαδρομών  η  οποία  να  περιλαμβάνει  : Τουλάχιστον  20  διαδρομές  βράχου  μιας  σχοινιάς  σε  Οργανωμένα  Αναρριχητικά  Πεδία  Βράχου  κατά  ελάχιστο  V+ UIAA  και  η  επιτυχής  εξέταση  στην  αναρρίχηση  βράχου  σε  αθλητική  διαδρομή  μιας  σχοινιάς  επικεφαλής,  δυσκολίας  τουλάχιστον  V+ UIAA , με  χρήση  μόνιμων  ασφαλειών. Οι  συμμετέχοντες  πρέπει  να  διαθέτουν  εξοπλισμό  αναρρίχησης (σχοινιά, κράνη, μπωντριέ, παπούτσια, κλπ.)  και  όρεξη  για  μάθηση. Εξειδικευμένος  εξοπλισμός  εάν  δεν  υπάρχει  παρέχεται  από  το  σύλλογο.

Περιεχομενα  εκπαιδευσης : Σύντομη  επανάληψη  όλης  της  ύλης  της  Σχολής  Αναρρίχησης  Βράχου  Αρχαρίων  και  επιπλέον  τα  παρακάτω :

Θεωρία :

Πρακτική :

1

Προπόνηση, φυσική  κατάσταση  ( Προετοιμασία  για  μεγάλη  ορθοπλαγιά )

1

Τεχνικές  Αναρρίχησης  σε  ασβεστόλιθο (π.χ.  Βαράσοβα), γρανίτη  (π.χ.  Τήνος), κροκαλοπαγές  (π.χ.  Μετέωρα)

2

Διατροφή ( Για  διαδρομή  πολλών  σχοινιών)

2

Ασφάλιση  του  επικεφαλής  με  χρήση  δυο  σχοινιών  (Με  όλες  τις  διαθέσιμες  συσκευές, εναλλακτικοί  τρόποι  χωρίς  συσκευές  ασφάλισης)

3

Εξοπλισμός  (για  διαδρομές  πολλών  σχοινιών & βάση  απαιτήσεων  ορθοπλαγιάς)

3

Τεχνική  δυο  σχοινιών  για  τον  επικεφαλής  (προεκτάσεις  και  χρήση  διπλού  σχοινιού)

4

Αναρριχητικοί  οδηγοί  (επίδειξη,  ανάγνωση,  μελέτη)

4

Ασφάλιση  του  δεύτερου  (Με  όλες  τις  διαθέσιμες  συσκευές, εναλλακτικοί  τρόποι  χωρίς  συσκευές  ραπέλ)

5

Προετοιμασία  και  εκτέλεση  διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος,  ταχύτητα)

5

Χρήση  προσωρινών – μεταφερόμενων  ασφαλειών

6

Κίνδυνοι   στις  ορθοπλαγιές  και  αντιμετώπιση  τους

6

Ρελέ  στο  βράχο  σε  μόνιμες  προσωρινές – μεταφερόμενες  ασφάλειες

7

Ποιότητες  βράχου  (Ασβεστόλιθος, Γρανίτης, Κροκαλοπαγές)

7

Ραπέλ  (Με  όλες  τις  διαθέσιμες  συσκευές  ασφάλισης)

8

Λιθοπτώσεις  και  αναγνώριση  σαθρών.

8

Τεχνητή  αναρρίχηση  (Προσπέραση  τεχνητού  σε  διαδρομές  πολλαπλών  σχοινιών)

9

Αρχές  μετεωρολογίας  (Μικροκλίμα  ορθοπλαγιάς, είδη  νεφών)

9

Προετοιμασία  και  εκτέλεση  διαδρομής  πολλαπλών  σχοινιών

10

Αντιμετώπιση  επειγουσών  καταστάσεων  στην  ορθοπλαγιά

10

Επιστροφή  από  διαδρομή  πολλών  σχοινιών – σενάρια  εμπλοκής

11

Πρώτες  βοήθειες  στην  ορθοπλαγιά  (Βασικές  αρχές)

11

Κίνδυνοι   σε  ορθοπλαγιά  και  αντιμετώπιση  τους

12

Διάσωση  σχοινοσυντρόφου  (Βασικές  αρχές  και  τεχνικές)

12

Διάσωση  σε  ορθοπλαγιά  (Αυτό-διάσωση)  σε  διάφορα  σενάρια

13

Ιστορία  Ορειβασίας  και  Αναρρίχησης (Ελληνική  και  παγκόσμια)

13

Πρώτες  βοήθειες  στην  ορθοπλαγιά  (Βασικές  αρχές)

14

Ορεινό  περιβάλλον  (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία)

14

Μεταφορά  τραυματία  (τεχνικές  στην  ορθοπλαγιά  χωρίς  και  με  φορείο).

15

Ορειβατική - αναρριχητική  δεοντολογία  και  ηθική.

15

Χάραξη  διαδρομής  σε  φωτογραφία, σύνταξη  σκίτσου  και  πληροφοριών.

Αναλυτικό    Πρόγραμμα

11/06/2019

Ενημερωτική  συνάντηση  στα  γραφεία  του  συλλόγου, (19:00).

15-16/06/2019

Πάρνηθα, πάνω  κάτω  Φλαμπούρι  πρακτική.

22-23/06/2019

Λεωνίδιο  πρακτική.

29-30/06/2019

Βαράσοβα  πρακτική.

06-07/07/2019

Καντήλι  Μεγάρων  πρακτική.

13-14/07/2019

Φυλή  πάνω  Αλογόπετρα  πρακτική  και  εξετάσεις.

Ενδιάμεσα  κατόπιν  συνεννοήσεως  απογευματινές  προπονήσεις  και  θεωρεία  στα  γραφεία  του  συλλόγου. 

Στους συμμετέχοντες δίνεται δωρεάν το βιβλίο του κ.Γιώργου Βουτυρόπουλου «Ορειβασία, Εισαγωγή στην πεζοπορία + Αναρρίχηση

Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  και  προκαταβολή  θα  πρέπει  να  έχουν  υποβληθεί  μέχρι  την  ημερομηνία  της  πρώτης  συνάντησης 11/07/2019, μαζί  με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά : πρόσφατη  ιατρική  βεβαίωση, μια  φωτοτυπία  αστυνομικής  ταυτότητας, μια  φωτοτυπία  δελτίου  μέλους  ορειβατικού  συλλόγου Ε.Ο.Ο.Α., δυο  φωτογραφίες  ταυτότητας  και  τη  φωτοτυπία  της  βεβαίωσης  Σχολής  Αρχαρίων  Αναρρίχησης.

 Πληροφορίες  για  τα  δικαιολογητικά  και  συγκέντρωση  τους : Λήδα  Χωριανοπούλου  6986990497 & 6981005747.

Πληροφορίες  για  την  υλη  εκπαίδευσης κλπ. : Άκης  Καραπετάκος : 6942051424.

Το  κόστος  εκπαίδευσης  είναι  310€ . Προκαταβάλλεται  το  ποσό  των  150€  μέχρι  τη  συνάντηση  γνωριμίας  με  τον  εκπαιδευτή  και  πριν  το  δεύτερο  μάθημα  εξοφλείται  το  υπόλοιπο. Τα  χρήματα  καταβάλλονται  στον  τραπεζικό  λογαριασμό  του  Συλλόγου : EUROBANK  ΑΡ. ΛΟΓ. : 0026.0449.14.0200232769 / ΙΒΑΝ:GR2402604490000140200232769.

      Στην  αιτιολογία  κατάθεσης  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  το  όνομα  του  εκπαιδευόμενου. Στην  τιμή  δεν  περιλαμβάνεται  οι  μετακινήσεις  και  οι διανυκτερεύσεις.