ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ λόγω πανδημίας

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12/4/2021 όπου απαιτείται αυξημένη απαρτία 50%+1. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 ώρα 12:00 το μεσημέρι με τα παρόντα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Ικτίνου 3 & Προμηθέως 13344 ΦΥΛΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  2. Απολογισμός πεπραγμένων του έτους 2020 (από 01/12/2019 έως 31/12/2020)
  3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2020 (από 01/12/2019 έως 31/12/2020)
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  5. Συζήτηση – έγκριση απολογισμού – απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021
  7. Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού  και  απαραίτητη εναρμόνισή του  με τον Ν.4726/18-9-2020, άρθρα 2 & 30
  8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Α) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου. θα διεξαχθούν στον ίδιο χώρο.

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 27 «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ» του Καταστατικού:

1.Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους. Τα μέλη με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Οικονομικά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος που έχει καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους».

2.Εκτός από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι της προηγούμενης παραγράφου, τηρείται ότι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί αθλητικών σωματείων.

3. Ειδικότερα οι υποψήφιοι του Πειθαρχικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού πρέπει να έχουν διατελέσει μέλη του Δ.Σ. στο παρελθόν (και όχι του τρέχοντος Δ.Σ.) και να είναι μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον 5 χρόνια.

Γ) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Δ.Σ. έως πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών..

Δ) Η Γ.Σ. & οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν εφόσον το επιτρέψουν τα υγειονομικά πρωτόκολα  για την προστασία από την πανδημία. Ανάλογα με τα μέτρα, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί και θα ακολουθήσει ανακοίνωση με λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της ή θα αναβληθεί.

Φυλή, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Η Πρόεδρος                               Ο Γραμματέας

Καλλιόπη Δηλαβεράκη                         Δρόσος Τραπεζάρης