ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 17/4/2021

Αριθμός εγγεγραμμένων με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι: 95, Ψήφισαν: 84, Έγκυρα: 81,  Άκυρα:3

Ελαβαν:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:

ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΑΥΙΔ : 72 (εβδομήντα δύο)

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: 40 (σαράντα)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 30 (τριάντα)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 27 (είκοσι επτά)

ΓΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 44 (σαράντα τέσσερα)

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 42 (σαράντα δύο)

ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 41 (σαράντα ένα)

ΝΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 (τριάντα ένα)

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΩΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 48 (σαράντα οκτώ)

ΡΑΖΑΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 13 (δέκα τρία)

ΤΡΑΠΕΖΑΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 51 (πενήντα ένα)

ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ : 11 (έντεκα)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΟΥΛΟΥΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ 49 (σαράντα εννέα)

ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 68 (εξήντα οκτώ)

ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΟΘΩΝΑ 53 (πενήντα τρία)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 59 (πενήντα εννέα)

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 52 (πενήντα δύο)

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53 (πενήντα τρία)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δηλαβεράκη Καλλιόπη (72)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Τραπεζάρης Δρόσος (51)
 2. Παπαευθυμίου Ζωή (48)
 3. Γούτσου Χρυσούλα (44)
 4. Διαμάντης Δημήτρης (42)
 5. Μπέσσας Ανδρέας (41)
 6. Αναγνωστοπούλου Κρίνα (40)
 7. Νάτση Χριστίνα (31)
 8. Βασιλόπουλος Διονύσης (30)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

 1. Γιαννακού Ευαγγελία (27)
 2. Ραζακιάς Στέφανος (13)
 3. Τσιμπιδάρος Δημήτρης (11)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ:

 1. Ζορμπάς Σπύρος (69)
 2. Λουκάς Γιάννης (53)
 3. Γουλουμής Σπύρος (49)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Γρηγοράκης Γρηγόρης (59)
 2. Κοντόπουλος Γιάννης (53)
 3. Καλαφάτης Γιάννης (52)

Η Εφορευτική Επιτροπή: Χαράλαμπος Μπουρέκας, Κώστας Ταξιάρχου, Παναγιώτα Μπατσούλη

Αναπληρωματική: Έλλη Χρυσαδάκου