Άγραφα - Καρπενήσι - Δελφοί

Το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4