Το Διοικητικό Συμβούλιο από τις αρχαιρεσίες της 17/4/2021

συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20/4/2021 ως εξής:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΑ

3.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ

4.ΤΑΜΙΑΣ: ΝΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

5.ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ: ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

6.ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

7.ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ: ΖΩΗ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

8.ΕΦΟΡΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΓΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

9.ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΡΑΖΑΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ