Συμμετοχή οργανωμένων ομάδων σε εξορμήσεις του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του 2013, αποφάσισε να συνεργάζεται οργανωμένες ομάδες  ατόμων, όπως φοιτητών, εργασιακών φορέων κλπ.,  εφόσον : α) έχει υπάρξει προσυνεννόηση του Φορέα προέλευσής τους με το Δ.Σ. και β) να  συνοδεύονται απαραίτητα από έναν υπεύθυνο του φορέα προέλευσης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της ομάδας και θα συνεργάζεται με τους συντονιστές του Συλλόγου μας.