Ετήσια συνδρομή μελών και νέων μελών του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής

  1. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίασή του της 9/1/2014 να καταβάλλεται από όλα μέλη η ετήσια συνδρομή στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εγγραφής τους στο Σύλλογο.
  2. Νέα μέλη που εγγράφονται στο Σύλλογο τους τελευταίους μήνες κάθε χρόνου υποχρεούται να πληρώνουν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους και τους γνωστοποιείται η υποχρέωση της παραγράφου 1 του παρόντος.
  3. Υπενθυμίζει επίσης ότι η καταβολή της συνδρομής αποτελεί  μία από τις δύο καταστατικές υποχρεώσεις των μελών, εξίσου σημαντική με  την υποχρέωσή τους να συμμετέχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία γίνεται το Δεκέμβριο κάθε έτους και διαμορφώνει τη στάση και πορεία του Συλλόγου μας.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Ιανουάριος 2014