Για τη δημιουργία των εξαμηνιαίων προγραμμάτων δραστηριοτήτων εργάστηκαν οι εξής ομάδες: 

·         Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2015 – Φεβρουαρίου 2016:  Άλκης Φέτσης, Στέλιος Ντσιαφέρης, Καλλιόπη Δηλαβεράκη, Θανάσης Μπαρμπούτης, Νίκος Αναστασίου, Δρόσος Τραπεζάρης , Θανάσης Τριάντης, Γιώργος Αυγέρης, Αγάπιος Χαραλαμπίδης και Νίκος Ρούσσης

·         Πρόγραμμα Μαρτίου – Αυγούστου 2015: Άλκης Φέτσης, Στέλιος Ντσιαφέρης, Δρόσος Τραπεζάρης,  Γιώργος Στεριώτης, Αγάπιος Χαραλαμπίδης και Καλλιόπη Δηλαβεράκη

·         Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου 2014 - Φεβρουαρίου 2015: Γεράσιμος Μπαζιώτης, Στέλιος Ντσιαφέρης, Τραπεζάρης Δρόσος, Αλκης Φέτσης, Γιώργος Στεριώτης και Καλλιόπη Δηλαβεράκη

·         Πρόγραμμα: Μαρτίου-Αυγούστου 2014:  Ντσιαφέρης Στέλιος, Σίμου Έλενα,  Τραπεζάρης Δρόσος, Μπαζιώτης Γεράσιμος, Στεριώτης Γιώργος, Μέτσος Γιώργος και Δηλαβεράκη Καλλιόπη.