Οι συμμετέχοντες στις πεζοπορίες και αναβάσεις του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής, των οποίων ο ρυθμός βαδίσματος είναι χαμηλότερος  του μέσου όρου της ομάδας, αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι, με υπόδειξη του συντονιστή: α) θα τοποθετούνται στην αρχή της ομάδας ώστε να ακολουθεί η ομάδα τον ρυθμό τους β) Σε περίπτωση χρονικού περιορισμού για την έγκαιρη επιστροφή του λεωφορείου ή κακοκαιρίας, θα μετατοπίζονται στην ομάδα της εύκολης πορείας γ) Ακραίες περιπτώσεις πεζοπόρων ιδιαιτέρως αργών θα αντιμετωπίζονται κατ’ εξαίρεση και αναλόγως