ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης Διαδρομών

Βασικά κριτήρια, σε τρία επίπεδα, για την εξέταση διαδρομής 4 χλμ (1 ώρα περπάτημα) προκειμένου να είναι ενδιαφέρουσα και ασφαλής για τους επισκέπτες. Αυτά είναι 23 κριτήρια και θα πρέπει η διαδρομή να πληρεί τουλάχιστον τα 11 από αυτά:

 • Σημαντικά (πυρηνικά) κριτήρια:

Ασφάλεια βάσει νόμων, κανόνων ασφάλειας, πυρασφάλειας.

Καθημερινή βαθμολόγηση διαδρομής ανάλογα με την δυσκολία ή την ευκολία της.

Δυνατότητα προσέγγισης της διαδρομής από τους περιπατητές με ιδιωτικά ή δημόσια μέσα μεταφοράς.

Δυνατότητα  διαμονής στις γύρω περιοχές.

Δυνατότητα μεταφοράς  αποσκευών των περιπατητών.

Προσέγγιση χωρίς προβλήματα σε  ιδιόκτητες περιοχές διά μέσου των διαδρομών.

 • Βασικά κριτήρια διαδρομών:

Φυσικές διαδρομές, χωρίς διάνοιξη από μηχανικά μέσα, min35%.

Ανώμαλες αλλά προσπελάσιμες διαδρομές, max 1500mσυνεχόμενα.

Διαδρομές στις οποίες έχουν γίνει επεμβάσεις με τσιμέντο, άσφαλτο ή λιθόστρωση, max 20%.

Δρόμοι με κινητικότητα, max 300m.

Παράλληλες διαδρομές σε δρόμους με κινητικότητα, max 10%.

 • Βασικά κριτήρια για την διέλευση των περιπατητών-επισκεπτών:

Σηματοδότηση, συνεχής χωρίς κενά και όχι λανθασμένη, 100%.

Ποικιλία φυσικού τοπίου, min2 εναλλαγές  ανά 8 χλμ.

Εμπειρία/δυναμική περιπέτειας, min 4 σημεία ανά 8 χλμ.

Περιβάλλοντες  χώροι εντατικής χρήσης, max 10%.

Φιλικό ως προς τον περιπατητή στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής (parkingαυτοκινήτου περιπατητών, πληροφόρηση σχετικά με την διαδρομή). Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία πινακίδα πληροφόρησης σχετικά με την διαδρομή στην είσοδο αυτής  σε δύο γλώσσες, π.χ. ελληνικά και αγγλικά.

Δυνατότητα προσέγγισης μεταφορικού μέσου στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

 • Σχετικά με την επιφάνεια των διαδρομών:
 1. Φυσικές διαδρομές (μονοπάτια)  χωρίς να έχει γίνει διάνοιξη με μηχανικά μέσα, εύκολο περπάτημα, min 1000m.
 2. Ενισχυμένες διαδρομές (μονοπάτια) με σημεία τεχνητής διάνοιξης αλλά χωρίς επικάλυψη (μόνο με χώμα) , χωρίς περιορισμό μέτρων.
 3. Ανώμαλες αλλά προσπελάσιμες διαδρομές, π.χ. με ενδιάμεσους βράχους , εμφανή διάβρωση πετρών, κλπ., max 300m.
 4. Διαδρομές στις οποίες έχουν γίνει επεμβάσεις με άσφαλτο, τσιμέντο, λιθόστρωση για δημιουργία μονοπατιού προσέγγισης σε κάποια ιδιοκτησία , max 500m.
 5. Μονοπάτια πλάτους λιγότερο από 1 m.

       5.1  Φυσικά μονοπάτια που δεν έχουν διανοιχθεί με τεχνικά μέσα.

       5.2  Ασφαλή μονοπάτια που έχουν ενισχυθεί για λόγους ασφαλείας.

**Τα μονοπάτια που περιγράφονται στα κριτήρια 5, 5.1 και 5.2  θα πρέπει να είναι στο σύνολό τους τουλάχιστον 500m.

 1. Δρόμοι με κίνηση συμπεριλαμβανομένων και σημείων ανασφαλούς διάσχισής τους, max 50m.
 2. Παράπλευροι δρόμοι σε αυτούς που έχουν κίνηση, max 300m.
 • Σύστημα χάραξης διαδρομής-Ξενάγηση επισκεπτών:
 1. Σηματοδότηση ολόκληρης της διαδρομής εν συνεχεία και χωρίς λάθη.
 2. Τοποθέτηση πινακίδων με πληροφορίες σχετικά με την διαδρομή, π.χ. απόσταση, διάρκεια, κατεύθυνση, min 2 .
 3. Οργάνωση δικτύου ενσωμάτωσης με τις υπόλοιπες διαδρομές, min 2.
 • Φυσικό τοπίο:
 1. Ποικιλία με διάκριση στην εναλλαγή τοπίου, min 3.
 2. Φυσική ησυχία με διαδρομές χωρίς ηχορύπανση από μηχανήματα ή αυτοκίνητα, min 1000mσυνεχόμενα.
 3. Ελκυστικά φυσικά τοπία όπως ιδιαίτεροι βιότοποι, γεώτοποι, δάση,  βραχώδεις σχηματισμοί, περιοχές με ορυκτά, κλπ, min1.
 4. Φυσικά νερά όπως πηγές, ποτάμια, ρυάκια, min 1.
 5. Σημεία φυσικού κάλλους όπως σπήλαια, καταρράκτες, λίμνες, κλπ, min 1.
 6. Εντυπωσιακά πανοράματα με συνεχή δυνατότητα θέας, min 1.
 • Κουλτούρα:
 1. Ευχάριστες σκηνές αστικού τύπου όπως παλαιά τμήματα πόλεων ή χωριών, αντιπροσωπευτικά κτίσματα, min 1.
 2. Τοπικά σημεία έλξης όπως πολιτιστικά και ιστορικά ή ακόμα και με θρησκευτική σημασία, min 2.
 3. Σημεία ενδιαφέροντος με εθνική σημασία όπως κάστρα, μοναστήρια, μνημεία, κλπ, min 1.
 • Πολιτισμός:
 1. Περιοχές εντατικής ανάπτυξης (εντατικής οικοδομικής ανάπτυξης, βιομηχανικά πάρκα, εντατικές καλλιέργειες) max 300m.
 2. Υπηρεσίες παροχής (όπως εστιατόρια με τοπική κουζίνα) min 1.
 3. Σημεία προσέγγισης της διαδρομής είτε με δημόσια είτε με ιδιωτικά μεταφορικά μέσα, τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα, min 1.
 4. Χώροι ανάπαυσης όπως παγκάκια, τραπέζια πικ-νικ, υπόστεγα, min 2.