Σύλλογος … Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     ΚΕΦ.  3

Ημ/νία

Βουνό

Περιοχή

Αναρριχ. πεδίο Υψόμ. Διαδρομή Παλ. Νέα Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά Σύλλογος Βαθμοί
14/01/07 Παρνασσός Γεροντόβραχος >1000 Τορέλι - Χατζηδήνα + 140

Κλίση >45ο

Α.Τσόχατζης,

Ι.Μπίκος,

Ν.Μπεβούδα,

Γ.Βουτυρόπουλος

Ε.Π.Ο.Σ

Ε.Ο.Σ. Αθήνας

3 (3.9)
28/1/07 Βαρδούσια >1000 Ταρτησώ + 280 ΙΙ,AD+, M2 Ι.Παλαπάνογλου, Ν.Μπεβούδα Ε.Π.Ο.Σ. 8 (3.10)
28/01/07 Βαρδούσια >1000 Κεντρικό + 280 ΙΙ/PD+

Ι.Μπίκος,

Α.Τσόχατζης,

Η.Πολίτης,

Ε.Π.Ο.Σ 8 (3.10)
11/2/07 Αστράκα >1000

Χωμένη

(1η Χειμερινή επανάληψη)

+ 120

V+

ΙΙ/2/Μ3

Β.Ναξάκης,

Κ.Καρδαράς,

Δ.Δασκαλάκης

Ε.Π.Ο.Σ ΕΟΣ.Χανίων, ΕΟΣ Αθήνας 3 (3.9)
25/2/07 Τζουμέρκα >1000 Μελισουργοί + 500 ΙΙΙ/1/Μ2+

Ι.Μπίκος,

Ι.Παλαπάνογλου

Ε.Π.Ο.Σ. 8 (3.10)
3/3/07 Παρνασσός Γεροντόβραχος >1000 Noel + 140 II/2/M2

Κ.Καρδαράς

Γ.Βουτυρόπουλος

Ε.Π.Ο.Σ

Ε.Ο.Σ. Αθήνας

3 (3.9)

Σύλλογος … Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     ΚΕΦ.  3

Ημ/νία

Βουνό

Περιοχή

Αναρριχ. πεδίο Υψόμ. Διαδρομή Παλ. Νέα Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά Σύλλογος Βαθμοί
17/3/07 Βαρδούσια >1000 Κεντρικό + 280 ΙΙ/PD+

Ι.Παλαπάνογλου,

Α.Τσόχατζης,

Ι.Μπίκος

Ε.Π.Ο.Σ. 8 (3.10)
1/4/07 Βαρδούσια >1000 Βεντούζα + 150 ΙΙ/2/Μ3

Ι.Παλαπάνογλου,

Η.Πολίτης, Ν.Μπεβούδα, Γ.Πετρομιανός

Ε.Π.Ο.Σ.

Ε.Ο.Σ. Αθήνας

6 (άνοιγμα) +3=9

(3.9)

11/4/07 Μετέωρα <1000 Κόψη Παντοκράτορα + 125 VI

Ι.Παλαπάνογλου

Ο.Κασμά

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
12/4/07 Μετέωρα <1000 Πιλιέ της βροχής + 140 V+

Ι.Παλαπάνογλου

Ο.Κασμά

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
14/4/07 Μετέωρα <1000 ΝΔ Κόψη Αμπαριών + 160 V

Ι.Παλαπάνογλου

Ο.Κασμά

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
15/4/07 Μετέωρα <1000 Κόψη του γύπα + 160 VI

Ι.Παλαπάνογλου

Ο.Κασμά

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
22/4/07 Βαράσσοβα <1000 Νότιος Άνεμος + 265 VI+

Κ.Καρδαράς,

Ε.Χρυσαδάκου

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
29/4/07 Βαράσσοβα <1000 Νότιος Άνεμος + 265 VI+

Ι.Παλαπάνογλου

Α.Τσόχατζης,

Ι.Μπίκος,

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)

Σύλλογος … Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     ΚΕΦ.  3

Ημ/νία

Βουνό

Περιοχή

Αναρριχ. Πεδίο Υψόμ. Διαδρομή Παλ. Νέα Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά Σύλλογος Βαθμοί
5/5/07 Πάρνηθα Κάτω Φλαμπούρι <1000 666 + 100 V

Κ.Καρδαράς,

Κ.Μουγκολιάς

Ε.Π.Ο.Σ ΑΟΣ 1 (3.2)
11/5/07 Πάρνηθα Κάτω Φλαμπούρι <1000 Amstel + 90 VI

Κ.Καρδαράς,

Ε.Χρυσαδάκου

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.2)
12/5/07 Πάρνηθα Κάτω Φλαμπούρι <1000 Παραλλήλων + 100 VI

Κ.Καρδαράς,

Α.Κωνσταντινίδης

Ε.Π.Ο.Σ

ΑΟΣ

1 (3.2)
13/5/07 Πάρνηθα Κάτω Φλαμπούρι <1000 Amstel + 90 VI

Α.Τσόχατζης,

Ι.Μπίκος

Ι.Παλαπάνογλου

Κ.Μουγκολιάς

Ε.Π.Ο.Σ

ΑΟΣ

1 (3.2)
19/5/07 Βαράσσοβα <1000 Γωνιά + 220 VI-

Ν.Χατζής,

Β.Ασημακοπούλου,

Β.Μαργαρίτης,

Ν.Μπεβούδα,

Ι.Παλαπάνογλου

Ε.Π.Ο.ΣΕΟΣ Αχαρνών, ΠΟΑ,

1 (3.3)
19/5/07 Βαράσσοβα <1000 Κολοφωτιά + 200 VI

Α.Τσόχατζης,

Ι.Μπίκος

Η.Πολίτης

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)

Σύλλογος … Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     ΚΕΦ.  3

Ημ/νία

Βουνό

Περιοχή

Αναρριχ. Πεδίο Υψόμ. Διαδρομή Παλ. Νέα Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά Σύλλογος Βαθμοί
20/5/07 Βαράσσοβα <1000 Ηρώδης + 130 VI

Δ.Μπακάλης,

Α.Τσόχατζης,

Ι.Μπίκος

Ι.Παλαπάνογλου,

Κ.Βακαλόπουλος

Ε.Π.Ο.ΣΕΟΣ Αθήνας 1 (3.3)
2/6/07 Κούβελος >1000 Αγνώστων + 350 VI+

Ν.Χατζής,

Ν.Μπεβούδα,

Ι.Παλαπάνογλου

Α.Τσόχατζης,

Ε.Π.Ο.Σ 4 (3.6)
16/6/07 Μετέωρα <1000 Πύργος Μετεώρων + 145 VI-

Ι.Παλαπάνογλου

Ο.Κασμά

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
23/6/07 Γκιώνα >1000 Blotti + 250 VI-

Ι.Παλαπάνογλου

Κ.Καρδαράς,

Ε.Π.Ο.Σ 4 (3.6)
24/6/07 Γκιώνα >1000 Alpina + 300 ΙV+

Ι.Παλαπάνογλου

Κ.Καρδαράς

Χ.Τζώτζος

Ε.Π.Ο.Σ

ΑΟΣ

2 (3.6)
7/8/07 Βαράσσοβα <1000 Σκάλα + 120 VI-

Α.Τσόχατζης,

Ι.Μπίκος

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
14/8/07 Αστράκα >1000 Ουράνιο Τόξο + 120 V+

Ι.Παλαπάνογλου

Ι.Μπίκος

Ε.Π.Ο.Σ 3 (3.5)

Σύλλογος … Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     ΚΕΦ.  3

Ημ/νία

Βουνό

Περιοχή

Αναρριχ. Πεδίο Υψόμ. Διαδρομή Παλ. Νέα Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά Σύλλογος Βαθμοί
17/8/07 Αστράκα >1000 Μινίσκος + 160 VI+

Ι.Παλαπάνογλου

Κ.Καρδαράς

Ο.Κασμά

Ε.Π.Ο.Σ 3 (3.5)
15/9/07 Όλυμπος >1000 Κόψη Ξερολακίου + 2500 AD+

Ι.Παλαπάνογλου

Ι.Μπίκος

Κ.Μουγκολιάς

ΕΠΟΣ

ΑΟΣ

2,5 (3.7)
16/9/07 ‘Ολυμπος >1000 Comici – Escher + 200 ΙV-

Κ.Καρδαράς

Α.Τσόχατζης

Ε.Π.Ο.Σ 3 (3.5)
16/9/07 ‘Ολυμπος >1000 Μιχαηλίδη – Ξανθόπουλου + 250 VI-

Ι.Παλαπάνογλου

Ι.Μπίκος

Κ.Μουγκολιάς

Ε.Π.Ο.Σ

ΑΟΣ

2 (3.6)
17/9/07 ‘Ολυμπος >1000 Comici – Escher + 200 ΙV-

Ι.Παλαπάνογλου

Ι.Μπίκος

Κ.Μουγκολιάς

Ε.Π.Ο.Σ

ΑΟΣ

1,5 (3.5)
28/9/07 Μετέωρα <1000 Κόψη Παντοκράτορα + 125 VI

Ι.Παλαπάνογλου

Ν.Χατζής

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
29/9/07 Μετέωρα <1000 Πιλιέ της βροχής + 140 V+

Ι.Παλαπάνογλου

Ο.Κασμά

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)

Σύλλογος … Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     ΚΕΦ.  3

Ημ/νία

Βουνό

Περιοχή

Αναρριχ. Πεδίο Υψόμ. Διαδρομή Παλ. Νέα Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά Σύλλογος Βαθμοί
29/9/07 Μετέωρα <1000 Δανάη + 125 VII-

Α.Τσόχατζης,

Ι.Μπίκος

Κ.Αλεξίου

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
29/9/07 Μετέωρα <1000 Ουράνια Σκάλα + 125 VII-

Κ.Καρδαράς,

Ε.Χρυσαδάκου

Γ.Φαληρέας

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
30/9/07 Μετέωρα <1000 Κόψη του γύπα + 160 VI

Ι.Παλαπάνογλου

Ο.Κασμά

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
30/9/07 Μετέωρα <1000 Κόψη του γύπα + 160 VI

Α.Τσόχατζης,

Ι.Μπίκος

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
30/9/07 Μετέωρα <1000 Κόψη Παντοκράτορα + 125 VI

Κ.Καρδαράς,

Ε.Χρυσαδάκου

Γ.Φαληρέας

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
30/9/07 Μετέωρα <1000 Κόψη Παντοκράτορα + 125 VI

Μ.Φουντουλάκης,

Κ.Αλεξίου

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
30/9/07 Μετέωρα <1000 Κόψη Παντοκράτορα + 125 VI

Θ.Σαραφίδης,

Χ.Δρακοπούλου

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)

Σύλλογος … Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     ΚΕΦ.  3

Ημ/νία

Βουνό

Περιοχή

Αναρριχ. Πεδίο Υψόμ. Διαδρομή Παλ. Νέα Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά Σύλλογος Βαθμοί
27/10/07 Μετέωρα <1000 Πιλιέ της βροχής + 140 V+

Ι.Παλαπάνογλου

Α.Τσόχατζης

Ι.Μπίκος

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
27/10/07 Μετέωρα <1000 Κόψη Παντοκράτορα + 125 VI

Ι.Παλαπάνογλου

Α.Τσόχατζης

Ι.Μπίκος

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
28/10/07 Μετέωρα <1000 ΝΔ Κόψη Αμπαριών + 160 V

Ι.Παλαπάνογλου

Α.Τσόχατζης

Ι.Μπίκος

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
28/10/07 Μετέωρα <1000 Πιλιέ της βροχής + 140 V+

Ι.Παλαπάνογλου

Ο.Κασμά

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
28/10/07 Μετέωρα <1000 Πιλιέ της βροχής + 140 V+

Α.Τσόχατζης

Ι.Μπίκος

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
11/11/07 Μετέωρα <1000 ΝΔ Κόψη Φύλακα Αγ.Πνεύματος + 180 VI-

Α.Τσόχατζης

Ι.Μπίκος

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
18/11/07 Κούβελος >1000 4 κόρες & 1 γιός + 255 VI+

Ι.Παλαπάνογλου

Α.Τσόχατζης

Κ.Μουγκολιάς

Ε.Π.Ο.Σ

ΑΟΣ

2 (3.6)

Σύλλογος … Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     ΚΕΦ.  3

Ημ/νία

Βουνό

Περιοχή

Αναρριχ. Πεδίο Υψόμ. Διαδρομή Παλ. Νέα Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά Σύλλογος Βαθμοί
24/11/07 Μετέωρα <1000 Χορός της καμπάνας + 110 VII-

Ι.Παλαπάνογλου

Ο.Κασμά

Ε.Mariank

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.2)
24/11/07 Μετέωρα Σπιρούνι Δ <1000 Αλεξικέραυνο + 130 V+

Α.Τσόχατζης,

Η.Πολίτης

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
25/11/07 Μετέωρα <1000 ΝΑ Τοίχος + 160 VII-

Ι.Παλαπάνογλου

Ε.Mariank

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
25/11/07 Μετέωρα <1000 Δυτική Κόψη Υψηλοτέρας + 120 VI-

Α.Τσόχατζης

Ι.Μπίκος

Η.Πολίτης

Ε.Π.Ο.Σ 2 (3.3)
25/11/07 Βαράσσοβα <1000 Αφρικάνα + 200 VI

Κ.Καρδαράς,

Ε.Χρυσαδάκου

Γ.Φαληρέας

Ε.Π.Ο.Σ 3 (3.3)