3.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΤΟΥΣ  .............

3.  ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ

1.  Βαθμολογούνται μόνο οι διαδρομές που ολοκληρώθηκαν.

2. Εάν η αναρρίχηση είναι μοναχική ή εάν ένας από τη σχοινοσυντροφιά είναι ενός Συλλόγου και ο άλλος ή οι άλλοι είναι άλλου ή άλλων Συλλόγων, τότε ο Σύλλογος βαθμολογείται με το μισό των αναγραφόμενων βαθμών.

3. Όταν ανοίγεται μία νέα διαδρομή, τότε η συγκεκριμένη σχοινοσυντροφιά βαθμολογείται και για την αναρρίχηση και για το άνοιγμα της διαδρομής.

Οποιαδήποτε εποχή

3.1  Αναρριχητικές διαδρομές πάνω από 15 μ. και με βαθμό δυσκολίας (Β.Δ.) VIII- και πάνω

3.2  Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται  σε χαμηλό υψόμετρο (μέχρι 1.000μ.) και με υψομετρική διαφορά (Υ.Δ). από 80μ. μέχρι 120μ. και βαθμό δυσκολίας (Β.Δ.) VI και πάνω

3.3  Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε  χαμηλό υψόμετρο (μέχρι 1.000μ.) και με Υ.Δ. πάνω από 120μ. και Β.Δ. ΙV+ και πάνω

Από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο

3.4  Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με  Υ.Δ από 80μ. μέχρι 120μ. και Β.Δ. ΙV+ και πάνω

3.5  Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται  σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ.  120μ. - 240μ. και Β.Δ. ΙV+ και πάνω

3.6  Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ. 240μ. - 800μ. και Β.Δ. ΙV και πάνω

3.7  Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται  σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ. πάνω από 800μ.  και Β.Δ. ΙV και πάνω

Από Δεκέμβριο μέχρι και Μάρτιο

3.8  Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο  (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ. από 80μ. μέχρι 120μ. και Β.Δ. ΙV+ και πάνω

3.9  Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται  σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ.  120μ. - 240μ. και Β.Δ. ΙV+ και πάνω ή διαδρομές χιονιού-πάγου και με κλίση πάνω από 45 μοίρες.

3.10  Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται  σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ.  240μ. - 800μ. και Β.Δ. ΙV και πάνω ή διαδρομές χιονιού-πάγου και με κλίση πάνω από 45 μοίρες.

3.11  Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται  σε μεγάλο υψόμετρο  (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ. πάνω από 800μ. και Β.Δ. ΙV και πάνω ή διαδρομές χιονιού-πάγου και με κλίση πάνω από 45 μοίρες


                                                                         

Σύλλογος …Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής

ΑΝΑΛΥΣΗ    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    ΚΕΦ.  6 (ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

Ημ/νία

Βουνό       

Κορυφή

Υψόμ. Αναρριχ. πεδίο Διαδρομή Υ.Δ. Β.Δ.

Σχοινοσυντροφιά

(ονόματα αναρριχητών)

Σύλλογος

Βαθμοί

(συμπληρώνονται από το Σύλλογο)