Το Δ.Σ. επιβραβεύει τους αθλητές αγωνιστικής αναρρίχησης οι οποίοι θα διακριθούν σε τρεις αγώνες της Ε.Ο.Ο.Α. καταλαμβάνοντας οποιεδήποτε από τις τρεις πρώτες θέσεις (ή 1η ή 2η ή 3η θέση) με δωροεπιταγές των 80 ευρω για ανανέωση του αναρριχητικού εξοπλισμού τουςΌποιος από τους αθλητές έχει ανάσα στις διακρίσεις του 1η θέση (χρυσό) έχει επιπλέον bonus 30 ευρώ. 

Η δαπάνη μετακίνησης των αθλητών από και προς την περιοχή διεξαγωγής του αγώνα καλύπτεται από τον Σύλλογο, για την χιλιομετρική απόσταση, με 0,08 ευρώ / χλμ.Οι χιλιομετρικές αποστάσεις υπολογίζονται με αφετηρία την έδρα του συλλόγου. Για αθλητές των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι εκτός Αττικής, επιδοτούνται επιπλέον και με το εφ' άπαξ ποσό των 30 ευρώ ανά αγώνα, επιπλέον των παρεχόμενων οδοιπορικών. 

Οι αθλητές κάτω των 18 ετών που διακρίνονται σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε αγώνεςτης Ε.Ο.Ο.Α., γράφονται (με αίτησή τους) στον πίνακα διακρίσεων του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν.4115/2013. Χορηγείται βεβαίωση από την Γ.Γ.Α. εγγραφής αυτών των αθλητώνστον πίνακα διακρίσεων και αυτή χρησιμοποιείται για εισαγωγή του αθλητού στα Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Φ.Α.Α.