Σχολή ορειβασίας μέσου επιπέδου 2018 του ΕΠΟΣ Φυλής.

 

Στόχος: Βασικός στόχος της σχολής είναι η βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και η απόκτηση εμπειριών ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες μετά το πέρας της σχολής, να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις στο αλπικό πεδίο με χρήση προσωρινών ασφαλειών όλες τις εποχές του χρόνου.

Περιεχόμενο εκπαίδευσης (θεωρία κ πρακτική).

1 Βασική στάση του σώματος στην αναρρίχηση χιονιού-πάγου.

2 Τεχνικές αναρρίχησης χιονιού, πάγου και μικτών.

3 Τεχνικές & χρήση δύο πιολέ, προχωρημένες τεχνικές Dry tooling.

4 Χρήση φορητών ασφαλειών (καρύδια, καρφιά, φρέντς, αλουμ/νιές)

5 Ρελέ (απλά, ισοσταθμισμένα, αναπτυσσόμενες δυνάμεις κτλ)

6 Ραπέλ (με όλες τις διαθέσιμες συσκευές)

7 Ραπέλ από ρελέ που μπορεί να ανακληθεί (Βράχου & χιονιού).

8 Ταυτόχρονη κίνηση σε χιόνι-πάγο, βράχινο & μικτό πεδίο.

9 Προσανατολισμός (Νυχτερινή άσκηση).

10 Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομών (Χειμερινών και βράχου).

11 Κίνδυνοι στο αλπικό πεδίο και αντιμετώπιση τους.

12 Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες (μέθοδοι πρόβλεψης & αντιμετώπισης).

13 Αντιμετώπιση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης (Αρχές, μεθοδολογία).

14 Διάσωση σε ορθοπλαγιά ( Αυτοδιάσωση & αρχές οργανωμένης διάσωσης).

15 Κατασκευή καταλύματος ανάγκης (μπιβουάκ σε χιονότρυπα).

Για την συμμετοχή στην σχολή πέραν των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται κατάθεση λίστας με ελάχιστη δράση:

  • Τουλάχιστον 25 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία ελαχίστης δυσκολίας V+ UIIA.
  • Τουλάχιστον 7 διαδρομές βράχου min V UIIA 70 m που απαιτούν τοπικά και χρήση φορητών ασφαλειών.
  • Τουλάχιστον 7 αναβάσεις σε Ελληνικά βουνά την χειμερινή περίοδο.

Επίσης η επιτυχία στις εξετάσεις σε:

  • Επικεφαλής αναρρίχηση μιας σχοινίας min V UIIA.
  • Χειρισμοί σχοινιών, συσκευών κτλ.
  • Χειρισμών στο ρελέ και ραπέλ.
  • Χρήση κραμπών κ πιολέ.
  • Προσανατολισμό.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν καλή φυσική κατάσταση.

Να διαθέτουν των απαραίτητο εξοπλισμό βουνού και αναρρίχησης για την διεξαγωγή της σχολής και όρεξη για μάθηση και περιπέτεια.

 

 

Ημερολογιακό πρόγραμμα.

 

20 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 19:00, συνάντηση γνωριμίας στα γραφεία του Συλλόγου. Συζήτηση, ερωτήσεις και επεξηγήσεις για την σχολή.

24 - 25 Φεβρουαρίου Παρνασσός (εξετάσεις, χειμερινή αναρρίχηση).

10 - 11 Μαρτίου Γκιώνα (χειμερινή διαβίωση και αναρρίχηση).

31 Μαρτίου - 01 Απριλίου Βαρδούσια (Αλπική αναρρίχηση και μπίβουακ).

20 Ιουνίου        Προπόνηση (προαιρετικά).

23 - 24 Ιουνίου Παρνασσός Κούβελος (καλοκαιρινή αναρρίχηση).

04 Ιουλίου        Προπόνηση (προαιρετικά).

07 - 08 Ιουλίου Γκιώνα Βαθιά Λάκκα (καλοκαιρινή αναρρίχηση, τελικές εξετάσεις).

Απονομή διπλωμάτων λήξη σχολής, τέλη Ιουλίου.

* Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορεί να τροποποιηθεί εκ των πρότερων λόγω καιρού η και κατά την διάρκεια για λόγους ασφαλείας.

Το κόστος εκπαίδευσης ανέρχεται στο ποσό των 300€ το άτομο. Η  πρώτη συνάντηση γνωριμίας της σχολής είναι την 20/2/2018. Οι δηλώσεις συμμετοχής και προκαταβολή  θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: πρόσφατη ιατρική βεβαίωση, φωτοτυπίες αστυνομικής ταυτότητας, δελτίου μέλους ορειβατικού συλλόγου ΕΟΟΑ, Βεβαιώσεις αποφοίτησης Σχολής αρχαρίων ορειβασίας και Σχολής μέσου επιπέδου αναρρίχησης βράχου, μια φωτογραφία ταυτότητας, κατάσταση με την απαιτούμενη ορειβατική δράση.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Γιώργος Βουτυρόπουλος τηλ.:6947838798 & Άκης Καραπετάκος, τηλ.: 6942051424

Υπεύθυνος για τη συγκέντρωση  δικαιολογητικών: Διονύσης Βασιλόπουλος, τηλ.: 6974358305