1ο  Camp αναρρίχησης για αποφοίτους σχολών Μέσου Επιπέδου

Ιούλιος 2019

Μετά από  την πρόταση  εκπαιδευτών του Συλλόγου μας, το Δ.Σ. αποφάσισε να θεσπίσει  Camp αναρρίχησης σε κατάλληλα αναρριχητικά πεδία στις Ιταλικές ή Γαλλικές Άλπεις για να έχουν τη δυνατότητα οι απόφοιτοι σχολών Μ.Ε. αναρρίχησης και Ορειβασίας του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής, να αποκτήσουν εμπειρία σε απαιτητικές διαδρομές και σε σωστές βάσεις κάτω από την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτών του Συλλόγου μας. To camp θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2019 και η ακριβής ημερομηνία του θα ανακοινωθεί αργότερα.

Το camp θα πραγματοποιείται ανά διετία στο εξωτερικό για τους αποφοίτους σχολών ορειβασίας – αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου οι οποίοι θα έχουν καταθέσει την αναρριχητική τους δράση τουλάχιστον για δύο συνεχή χρόνια στο Σύλλογο.

Οι προϋποθέσεις επιδότησης οδοιπορικών στο camp θα είναι οι εξής:

α) Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι Σχολών Μέσου Επιπέδου αναρρίχησης πρέπει  να είναι μέλη του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής και να έχουν καταθέσει αναρριχητική δράση τα δύο τελευταία χρόνια

β) Ο αριθμός των επιδοτούμενων αναρριχητών δεν θα υπερβαίνει τους έξι και η επιδότηση θα κυμανθεί αναλόγως του αριθμού των  συμμετεχόντων αναρριχητών  

γ) Εφόσον δεν συμπληρωθούν τα 6 άτομα από αποφοίτους Σχολών Μ.Ε. του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής που έχουν καταθέσει τα δύο τελευταία χρόνια δράση,  θα μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι Σχολών Μ.Ε.: 1)  άλλων συλλόγων  ή/και 2)  όσοι αναρριχητές του Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής δεν έχουν καταθέσει δύο χρόνια δράση. Οι δύο αυτές κατηγορίες συμμετεχόντων θα  καταβάλλουν  κάποιο ποσό συμμετοχής για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του camp.

δ) Η επιλογή των επιδοτούμενων ατόμων θα γίνεται από το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση συμμετοχής στο camp (στο Σύλλογο) 2) φωτοτυπία της Βεβαίωσης Εκπαίδευσης από σχολή Μ.Ε. Ορειβασίας ή αναρρίχησης 3) Αντίγραφα σελίδων της κατατεθειμένης  δράσης των δύο τελευταίων ετών στον Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής.Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ασφάλεια ζωής έναντι ατυχήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι ασφαλισμένοι. Η αποζημίωση οδοιπορικών θα καταβληθεί στο τέλος του camp προσκομίζοντας τα απαραίτητα οικονομικά παραστατικά

Υπεύθυνος συγκέντρωσης δικαιολογητικών και πληροφορίες : Διονύσης Βασιλόπουλος τηλ.: 6974358305

Υπεύθυνος εκπαιδευτής και πληροφορίες : Γ.Βουτυρόπουλος, τηλ.: 6947838798