Contact

Ελληνικός Πολιτιστικός Ορειβατικός Σύλλογος Φυλής (Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής)
Αλιάνθου 5 ΦΥΛΗ 13351
Τηλ.210-2411148
φαξ: 210-2412099
Κιν.6981005737, 6973693552

Follow

Παρασκευή, Απρίλιος 26, 2019

ΕΠΟΣ Φυλής

Σχολή αναρρίχησης μέσου επιπέδου  (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2018)

Ανακοίνωση
Η σχολή αναρρίχησης βράχου μέσου επιπέδου για τεχνικούς λόγους θα ξεκινήσει τελικά την πρώτη της εκδήλωση το επόμενο Σαββατοκύριακο 13-14/10/2018 (αντί του 6-7/10 που ήταν προγραμματισμένο).
Οπότε οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται μέχρι την Πέμπτη 11/10 το αργότερο.
Ευχαριστούμε. 
   

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου

ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Φθινόπωρο 2018 • από 1/ 10/ 2018 έως 17/11/2018

Προϋποθέσεις και στόχος: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι απόφοιτοι σχολής αναρρίχησης βράχου αρχαρίων της Ε.Ο.Ο.Α. και είναι μέλη κάποιου συλλόγου της ομοσπονδίας.

Επιπλέον απαιτείται κατάσταση αναρριχητικών διαδρομών η οποία να περιλαμβάνει: Τουλάχιστον 20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου κατά ελάχιστο V+ UIAA και η επιτυχής εξέταση στην αναρρίχηση βράχου σε αθλητική διαδρομή μίας σχοινιάς επικεφαλής δυσκολίας τουλάχιστον V+ UIAA, με χρήση μόνιμων ασφαλειών.

Βασικός στόχος της Σχολής είναι η περαιτέρω τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν μετά την αποφοίτησή τους να πραγματοποιούν αυτόνομα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια αναρριχήσεις πολλαπλών σχοινιών (διαδρομές περιπέτειας) σε ορθοπλαγίες χαμηλού υψομέτρου, με χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών.

Η διάρκεια της σχολής είναι δέκα (10) ημέρες με θεωρητικά μαθήματα και ολοήμερες εκπαιδεύσεις(πρακτική) σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία βράχου πολλαπλών σχοινιών και γραπτέςτελικές εξετάσεις.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν προσωπικό εξοπλισμό αναρρίχησης (σχοινιά, κράνη, μπωντριέ, παπούτσια κλπ.). Εξειδικευμένος εξοπλισμός παρέχεται από το σύλλογο.

Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και δύναται να τροποποιηθεί από τον υπεύθυνο της σχολής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Υπεύθυνοι εκπαιδευτές: Γιώργος Βουτυρόπουλος & Άκης Καραπετάκος

Δηλώσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά – Πληροφορίες: Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι και 28/9/2017 (προκειμένου ο Σύλλογος να ασφαλίσει έναντι ατυχήματος τους συμμετέχοντες) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι:

 Αίτηση εγγραφής στη Σχολή, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (εξαμήνου),δύο φωτογραφίες ταυτότητας, Βεβαίωση αποφοίτησης Σχολής αναρρίχησης αρχαρίων (εκπαιδευτικό σύστημα Ε.Ο.Ο.Α.), αίτηση εγγραφής μέλους στο Σύλλογο και 15ευρώ για την εγγραφή – ετήσια συνδρομή (εφόσον ο εκπαιδευόμενος δεν είναι μέλος άλλου σωματείου της Ε.Ο.Ο.Α.) και το ποσό που απαιτείται για τα έξοδα εκπαίδευσης τα οποία ανέρχονται στα 300ευρώ.

Συγκέντρωση δικαιολογητικών: Διονύσης Βασιλόπουλος τηλ.: 6974358305 / Πληροφορίες: Άκης Καραπετάκος 6942051424

Περιεχόμενα εκπαίδευσης.

Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων

και ειδικότερα για την σχολή αναρρίχησης μέσου επιπέδου τα παρακάτω.

Θεωρία:

 1. 1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά).
 2. 2. Διατροφή (Για διαδρομή πολλών σχοινιών).
 3. 3. Εξοπλισμός (για διαδρομές πολλών σχοινιών κ βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς).
 4. 4. Αναρριχητικοί οδηγοί (Επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη).
 5. 5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα).
 6. 6. Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους.
 7. 7. Ποιότητες βράχου(Ασβεστόλιθος, Γρανίτης, Κροκαλοπαγές).
 8. 8. Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών.
 9. 9. Αρχές μετεωρολογίας (Μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών).
 10. 10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά.
 11. 11. Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (Βασικέςαρχές).
 12. 12. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Βασικές αρχές και τεχνικές).
 13. 13. Ιστορία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).
 14. 14. Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία).
 15. 15. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική:

 1. 1. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Ασβεστόλιθο(π.χ. Βαράσοβα), γρανίτη (π.χ.Τήνος), κροκαλοπαγές (π.χ. Μετέωρα).
 2. 2. Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ασφάλισης).
 3. 3. Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (προεκτάσεις και χρήση διπλού σχοινιού).
 4. 4. Ασφάλιση του δεύτερου (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ραπέλ).
 5. 5. Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών.
 6. 6. Ρελέ στο Βράχο σε μόνιμες και προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες.
 7. 7. Ραπέλ (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης).
 8. 8. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών).
 9. 9. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών.
 10. 10. Επιστροφή από διαδρομή πολλών σχοινιών-σενάρια εμπλοκής.
 11. 11. Κίνδυνοι σε ορθοπλαγιά και αντιμετώπισή τους.
 12. 12. Διάσωση σε ορθοπλαγιά (Αυτοδιάσωση) σε διάφορα σενάρια.
 13. 13. Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά (Βασικέςαρχές).
 14. 14. Μεταφορά τραυματία (Τεχνικές στην ορθοπλαγιά χωρίς και με φορείο).
 15. 15. Χάραξη διαδρομής σε φωτογραφία, σύνταξη σκίτσου και πληροφοριών.

Ημερολογιακό πρόγραμμα.

 

 • 01/10/2018 Συνάντηση γνωριμίας στα γραφεία του συλλόγου (19:00).

Ερωτήσεις κ επεξηγήσεις για την σχολή, έλεγχός εξοπλισμού, κατάθεση δικαιολογητικών.

 • 06-07/10/2018 Πάρνηθα πάνω και κάτω Φλαμπούρι - πρακτική.

Εισαγωγή στην αναρρίχηση πολλαπλών σχοινιών με χρήση φορητών ασφαλειών, τεχνικές ραπέλ.

 • 18/10/2018 Κλειστή πίστα του συλλόγου, θεωρεία και πρακτική.

Εισαγωγή στις τεχνικές αυτό-διάσωσης, τύποι κ δυναμική των ρελέ.

 • 26-27-28/10/2018 Μετέωρα - πρακτική.

Αναρρίχηση πολλαπλών σχοινιών, τεχνική διπλού σχοινιού, συνεχόμενα ραπέλ.

 • 02-03-04/11/2018 Βαράσοβα - πρακτική.

Αναρρίχηση με σενάρια αυτό-διάσωσης και αναγκαστικής υποχώρησης.

 • 10-11/11/2018 Καντήλι Μεγάρων – πρακτική.

Αναρρίχηση με σενάρια αυτό-διάσωσης,  μεταφορά τραυματία.

 • 17/11/2018 Φυλή Αλογόπετρα – εξετάσεις.

Πρακτική και γραπτή  αξιολόγησης (τεστ), λήξη σχολής.

 

 

 

 

* Απονομή διπλωμάτων, περί τα τέλη Δεκέμβρη.