Πρόγραμμα 2022-2023

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

16.00-16.50

7-11 ετών

Ακαδημίες

 

Group 1

 

16.00-16.50

7-11 ετών

Ακαδημίες

 

Group 1

 

16.00-16.50

7-11   ετών Ακαδημίες

 

Group 1

   

17.00-18.00

7-11 ετών Ακαδημίες

 

Group 2

17.00-17.50

3-6 ετών

Αναρριχητικό παιχνίδι (μικρή πίστα)

17.00-18.00

7-11 ετών Ακαδημίες

 

Group 2

17.00-17.50

3-6 ετών

Αναρριχητικό παιχνίδι

(μικρή πίστα)

17-18.00

7-11 ετών

Ακαδημίες

 

Group 2

   

18.10-19.10

12-15   ετών Ακαδημίες

18.00-19.30

Αγωνιστικό

18.10-19.10

12-15 ετών

Ακαδημίες

18.00-19.30

Αγωνιστικό

18.10-19.10

12-15 ετών

Ακαδημίες

   

19.20-21.00

Αγωνιστικό

19.30-21.00

Προπόνηση ενηλίκων με επίβλεψη προπονητή

19.30-21.00

Προπόνηση ενηλίκων με επίβλεψη

προπονητή

 

19.30-21.00

Προπόνηση ενηλίκων

με επίβλεψη

προπονητή

   

20.00-22.30

Ενήλικες χωρίς επίβλεψη

19.30-22.30

Ενήλικες χωρίς επίβλεψη

19.30-22.30

Ενήλικες χωρίς επίβλεψη

19.30-22.30

Ενήλικες χωρίς επίβλεψη

19.30-22.30

Ενήλικες χωρίς επίβλεψη