ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

 

Σκοπός της σχολής  μέσου επίπεδου ορειβασίας είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν αναρριχήσεις σε αλπικά πεδία χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου, μίας ή πολλών σχοινιών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια με τη χρήση προσωρινών ή/και μόνιμων ασφαλειών. Υπεύθυνος εκπαιδευτής είναι ο Γιώργος Βουτυρόπουλος, εκπαιδευτής ορειβασίας- αναρρίχησης και οδηγός βουνού της ΕΟΟΑ.middle level 3 7e070

Στόχοι

 1. Να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον της αναρρίχησης χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου.
 2. Να γνωρίζουν τον εξοπλισμό που χρειάζεται και την ορθή του χρήση.
 3. Να γνωρίζουν τις διατροφικές ανάγκες και να μπορούν να προγραμματίζουν τις προμήθειες τους σε υγρά και τρόφιμα, σύμφωνα με την αναρρίχηση που έχουν επιλέξει.
 4. Να γνωρίζουν τους κινδύνους στην αλπική αναρρίχηση χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου και να μπορούν να τους αποφεύγουν και να τους αντιμετωπίζουν.
 5. Να είναι ικανοί να ασφαλίζουν σωστά το σχοινοσύντροφό τους.
 6. Να είναι ικανοί να ασφαλίζονται σωστά κατά την αναρρίχηση τους.
 7. Να γνωρίζουν πώς να προετοιμάζουν σωστά μια αναρριχητική εξόρμηση.
 8. Να γνωρίζουν προχωρημένες τεχνικές κίνησης σε αναρρίχηση χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου.
 9. Να είναι ικανοί να διαχειριστούν μια επείγουσα κατάσταση.
 10. Να αναπτύξουν ορειβατική- αναρριχητική συνείδηση και ηθική.

Διδακτέα ύλη:

 • Σύντομη επανάληψη όλης της διδακτέας ύλης των σχολών Ορειβασίας Αρχαρίων και Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου της ΕΟΟΑ.
 • Εμβάθυνση στην ανωτέρω ύλη, όπου απαιτείται σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας σχολής.
 • Διεύρυνση της ανωτέρω ύλης, όπου απαιτείται σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας σχολής.
 • Κατασκευή ρελέ με προσωρινές ασφάλειες χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου.
 • Κίνδυνοι σε αναρριχητικές διαδρομές χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου και αποφυγή τους.
 • Τεχνικές κίνησης στην αναρρίχηση χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου.
 • Αναρρίχηση διαδρομών χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου (με δύο μισά σχοινιά):
 1. Χρήση προσωρινών ασφαλειών χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου.
 2. Κατασκευή ρελέ σε προσωρινές ασφάλειες χιονιού- πάγου- μικτού πεδίου.
 • Κατασκευή ανακαλούμενου ρελέ.
 • Επιστροφή από την ορθοπλαγιά χωρίς ραπέλ.
 • Κατασκευή και χρήση (διανυκτέρευση) καταλύματος ανάγκης στο χιόνι.
 • Αυτοδιάσωση σχοινοσυντρόφου (όλες οι περιπτώσεις).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες πρέπει να:

 1. Έχουν καλή υγεία βεβαιωμένη από γιατρό καρδιολόγο.
 2. Είναι μέλη σωματείου Ε.Ο.Ο.Α.
 3. Έχουν καλή φυσική κατάσταση.
 4. Έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από σχολές Αναρρίχησης Βράχου Μέσου επιπέδου της Ε.Ο.Ο.Α.& αρχαρίων ορειβασίας
 5. Έχουν αποφοιτήσει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την αντίστοιχη σχολή αρχαρίων.
 6. Επιτύχουν στις εξετάσεις εισαγωγής, που προϋποθέτουν επικεφαλής ελεύθερη αναρρίχηση σε διαδρομή αναρρίχησης βράχου περιπέτειας δύο σχοινιών, που απαιτεί και χρήση προσωρινών ασφαλειών δυσκολίας V+ UIAA, με τεχνική δύο σχοινιών.
 7. Έχουν δράση τα τελευταία τρία έτη που να περιλαμβάνει:
 8. 20 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης βράχου μιας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 5a French.
 9. 15 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης βράχου μιας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 5c French
 • 10 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης βράχου μιας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 6a+ French
 1. 7 διαδρομές αναρρίχησης βράχου περιπέτειας δυσκολίας τουλάχιστον V+ UIAA, αναπτύγματος τουλάχιστον 70μ, που απαιτούν χρήση και προσωρινών ασφαλειών.
 2. 3 διαδρομές αναρρίχησης βράχου περιπέτειας δυσκολίας τουλάχιστον V UIAA, αναπτύγματος τουλάχιστον 120μ, που απαιτούν χρήση και προσωρινών ασφαλειών, που βρίσκονται στο αλπικό πεδίο.
 3. 10 αναβάσεις σε κορυφές ελληνικών βουνών με υψόμετρο άνω των 2000μ, τη χειμερινή περίοδο εκ των οποίων οι 3 να απαιτούν παράλληλη κίνηση σε σχοινοσυντροφιά.
 4. Διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις ανάγκες της σχολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση/ δήλωση συμμετοχής (παρέχεται από τη Γραμματεία του Συλλόγου)
 • Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο, που να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο από την υποβολή της και να αναφέρει ότι ο συμμετέχων μπορεί να ασκήσει αθλητική δραστηριότητα.
 • Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)
 • Φωτοτυπία βεβαιώσεων σχολών (αρχαρίων ορειβασίας και αναρρίχησης βράχου και μέσου επιπέδου αναρρίχησης βράχου) που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη σχολή και απαιτούμενη δράση όπως αυτή έχει κατατεθεί στην ΕΟΟΑ.
 • Δελτίο μέλους ορειβατικού συλλόγου Ε.Ο.Ο.Α.
 • Προϋποθέσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς λόγω covid-

Οι δηλώσεις συμμετοχής και προκαταβολή του 50% του κόστους εκπαίδευσης  θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία της πρώτης συνάντησης,  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 Πληροφορίες- Δηλώσεις συμμέτοχης: Επός Φυλής Ικτίνου 3 & Προμηθέως (παράδρομος της Αττικής οδού) ΦΥΛΗ ΤΚ 13344, 17:30 – 20:30 τηλ. 210-2411148  E-mail:eposfilis@gmail.com.

 Τραπεζικός λογαριασμός του Συλλόγου  EUROBAΝK ΙΒΑΝ: GR2402604490000140200232769. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το όνομά του εκπαιδευόμενου.

Κόστος συμμετοχής 360 ευρώ. Το κόστος ασφάλισης (ασφάλεια ατυχήματος) περιλαμβάνεται στο παραπάνω ποσό. Στο κόστος δεν περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις και οι διανυκτερεύσεις στα καταφύγια. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκπαίδευση στη σχολή. Η σχολή θα πραγματοποιηθεί με ελάχιστη συμμετοχή τα 5 άτομα  και μέγιστη συμμετοχή τα 12 άτομα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

 

 

4/3 Πάρνηθα   - Γραφεία συλλόγου  (09:00-15:00)

Συνάντηση γνωριμίας, αξιολόγηση συμμετεχόντων. Κίνδυνοι στο χειμερινό βουνό, ειδικός εξοπλισμός χειμερινής αναρρίχησης και χρήση του.

5/3  Πάρνηθα (9:00-15:00)     

Dry tooling, τεχνικές διάσωσης σχοινοσυντρόφου.

11-12/3 Παρνασσός

Τεχνικές κίνησης και ασφάλισης σε εκτεθειμένο πεδίο, τεχνικές χρήσης πιολέ-κραμπόν,  ασφάλειες και αγκυρώσεις στο χιόνι (παγόβιδες, αλουμινογωνίες, abalakov), ρελέ σε χιόνι και μικτό πεδίο, χειμερινή διαβίωση (χιονότρυπες-αντίσκηνα). Αναρριχήσεις σε λούκια του Γεροντόβραχου και σε κόψεις της Λιάκουρας και του Τσάρκου. 

23-26/3 Βαρδούσια 

Τεχνικές παράλληλης κίνησης, ανακαλούμενο ρελέ.  Αναρρίχηση σε μικτό πεδίο στα Σκόρδα Πιτιμάλικου και στη Σκούφια. Κίνηση σε αλπικό πεδίο, διάσχιση δυτικής κορυφογραμμής, αναγκαστική διανυκτέρευση.

29/3 Γραφεία συλλόγου (19:00-21:00)

Τελική αξιολόγηση. Λήξη σχολής.