ΒΑΘΜΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

 vathmoidiskoliaspinakas 28616

Αναλυτική περιγραφή βαθμών δυσκολίας

1: Εύκολη πεζοπορία διάρκειας έως 6 περίπου ωρών, με μικρή υψομετρική διαφορά (δεν υπερβαίνει τα 400-500μ.) Κατάλληλη για αρχάριους (όπου υπάρχει 1+ τότε η διαδρομή περιέχει μικρής διάρκειας δυσκολία, χωρίς να αποκλείονται οι αρχάριοι).
2: Πεζοπορία διάρκειας έως περίπου 8 ώρες, με υψομετρική διαφορά έως 1.000 μέτρα περίπου. Μπορεί να περιλαμβάνει τμήματα που χρειάζονται προσοχή (τεχνικά περάσματα) ή  τμήματα εκτός μονοπατιού. (επιτρέπονται αρχάριοι με πολύ καλή φυσική κατάσταση)
3: Αναβάσεις διάρκειας πάνω από 8 ώρες, με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη των 1000 μέτρων ή πολυήμερες αναβάσεις. Μπορεί να περιλαμβάνει τμήματα με δυσκολία (αναρριχητικά περάσματα ΙΙ & ΙΙΙ βαθμού UIAA) και χρήση ασφαλειών.

4: Αναβάσεις διάρκειας πάνω από 8 ώρες, με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη των 1.000 μέτρων  ή πολυήμερες αναβάσεις - διασχίσεις. Μπορεί να περιλαμβάνει τμήματα με τοπική δυσκολία (αναρριχητικά περάσματα ΙΙ & ΙΙΙ βαθμού UIAA), μεταφορά ατομικού εξοπλισμού διανυκτέρευσης ή/και χρήση ασφαλειών.
5: Εύκολη ορειβασία διάρκειας μέχρι 8 περίπου ώρες, με μικρή υψομετρική διαφορά σε χιονισμένο ή εν μέρει χιονισμένο πεδίο. Απαραίτητος εξοπλισμός χειμερινού βουνού (πιολέ, κραμπόν, κ.λ.π.)
6: Μέτριας δυσκολίας ορειβασία με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη των 1000 μέτρων σε χιονισμένο ή εν μέρει χιονισμένο πεδίο. Απαραίτητος εξοπλισμός χειμερινού βουνού (πιολέ, κραμπόν, κ.λ.π.). Μπορεί να περιλαμβάνει τμήματα που χρειάζονται προσοχή (τεχνικά περάσματα).
7: Δύσκολη ορειβατική διαδρομή μεγάλης διάρκειας σε χιονισμένο ή εν μέρει χιονισμένο πεδίο. Απαραίτητος εξοπλισμός χειμερινού βουνού (πιολέ, κραμπόν, κ.λ.π.) Μπορεί να περιλαμβάνει χρήση ασφαλειών, μεταφορά εξοπλισμού διανυκτέρευσης και διασχίσεις. Απαιτεί ορειβατική εμπειρία, άριστη χρήση τεχνικού εξοπλισμού και πολύ καλή φυσική κατάσταση.